Sbírka starých mobilních telefonů

Recyklohraní, o. p. s., a Remobil, z.s., vyhlašují sběrovou kampaň se soutěží pro školy STARÝ MOBIL PRO REMOBIL. I naše škola se opět do této akce zapojila. V případě, že doma máte starý mobil, který můžete do sběrové akce poskytnout, zašlete ho prosím po svém dítěti třídnímu učiteli.

Předem děkujeme za vaši aktivitu a zájem. 

PaedDr. Brázdilová Katarína