Schůzka rodičů budoucích prvních tříd

Ve čtvrtek 13. června od 16:00 hodin se uskuteční schůzka rodičů budoucích 1. ročníků v budově ZŠ Hluk.

Jste srdečně zváni.

Rozdělení budoucích prvňáčků:

Pokud nevíte registrační číslo svého dítěte, kontaktuje prosím p. zástupkyni Říhovou.