Sdělení školní jídelny

Oznamujeme svým strávníkům, že z důvodu nemoci se nebude po dobu nezbytně nutnou vařit druhý chod.
Děkujeme za pochopení.

 
Němečková Ludmila
vedoucí ŠJ