Sdělení školní jídelny

Od letošního roku dochází ke změně v přihlašování stávajících strávníků – nemusíte vyplňovat přihlášky, jako tomu bylo dříve. Pokud máte nějakou změnu v osobních údajích, nahlásíte je v kanceláři ŠJ. 

Všechny děti budou přihlášeny ke stravování od úterý 3. září. Odhlášky obědů, případně přehlášení na druhý chod probíhá přes internet. Pokud budete chtít, můžete dětem přihlásit oběd na první školní den. Přihlašovací údaje jsou stejné, jako v předešlém školním roce. 

Připomínám, že poslední možnost přihlášení na pondělí 2. 9. je v pátek 30. 8. do 8:00 hodin. Později již nebude přihlášení možné. 

Rodiče nových žáků se musí u vedoucí školní jídelny zaevidovat, vyplnit přihlášku a zakoupit čip. 

Němečková Ludmila

vedoucí školní jídelny