Školní kolo biologické olympiády

V posledním březnovém týdnu se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády, tentokrát přes program Microsoft Teams. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V rámci biologické olympiády museli žáci vyplnit test, určit 30 rostlin a živočichů, a nakonec vypracovat laboratorní úkol. Na žáky z 8. a 9. ročníku čekala laboratorní práce v podobě pozorování vejce ve slané a sladké vodě. Z této kategorie nakonec postupuje do krajského kola Benedikta Kočí (8.B). Žáci z 6. a 7. ročníku museli zjistit druh vody podle odparku. V této kategorii si nejlépe vedla Sofie Cíchová (7.B) a také postupuje do krajského kola, které se uskuteční na přelomu dubna a května.

Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu a postupujícím přejeme hodně štěstí.

Napsala Mgr. Romana Indrová