Školní kolo olympiád z českého jazyka a dějepisu

V pondělí 30. listopadu proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, i přes ztížené podmínky se letos do soutěže zapojilo 14 žáků především z devátého ročníku. Na prvních dvou místech se umístily žákyně Agáta Dufková a Markéta Hrdinová, které nás budou reprezentovat v okresním kole. Třetí místo obsadila Terezie Pospíšková.

Tematické zaměření letošního ročníku dějepisné olympiády je období třicetileté války, baroko, vláda Habsburků. Nejlépe se podařilo projít „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“ Agátě Dufkové. Těsně za ní se umístily Magdaléna Hanusová, Lucie Kadlčková a Benedikta Kočí.

Nejlepším blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za snahu a účast.

Napsala Mgr. Radka Kremrová