Školní kolo recitační soutěže – 2. stupeň

Jako každý rok se i letos žáci zapojili do recitační soutěže, která je pod záštitou DDM v Hluku. Recitátoři byli výborně připraveni, jejich interpretace nejen básnických, ale také prozaických textů byly jedinečným kulturním zážitkem.

Výsledky:
Kategorie 6. – 7. třída:

1. místo Valerie Krhovská
2. místo Anna Mitáčková
3. místo Andrea Píšťková a Adam Křápek

Kategorie  8. – 9. třída:

1. místo Veronika Mátlová
2. místo Lucie Kadlčková a Melánie Juřeníková
3. místo Agáta Jozefáková

Gratulujeme a děkujeme nejen žákům za účast v soutěži, ale také vyučujícím za pomoc při organizaci soutěže.

Napsal Mgr. Lukáš Mahdal