Školní kolo recitační soutěže

Dne 8. 2. 2023 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže druhého stupně pod záštitou DDM Hluk. Díky a velká pochvala patří všem zúčastněným žákům, kteří vystoupili svými interpretacemi nejen básnických, ale i prozaických textů.

Výsledková listina:

Kategorie 6. + 7. třída:
1. místo: Anna Mitáčková a Markéta Míšková
2. místo: Kateřina Kolísková
3. místo: Nina Zimčíková

Kategorie 8. + 9. třída:
1. místo: Valerie Krhovská
2. místo: Emily Sochorcová
3. místo: Adéla Dufková

Do okrskového kola, které se koná 9. 3. 2023 na DDM v Hluku postupují tito žáci: Anna Mitáčková, Markéta Míšková, Kateřina Kolísková, Valerie Krhovská, Emily Sochorcová a Adéla Dufková.

Přejeme hodně štěstí v dalších kolech!

Napsal Mgr. Lukáš Mahdal