Školní kolo v recitační soutěži

Školní kolo v recitační soutěži 1. stupně proběhlo ve středu 17. 2. 2021. Zúčastnilo se 25 recitátorů, kteří postoupili z třídních kol. Soutěž probíhala online, hodnotily se zaslané videonahrávky. Porota měla těžké rozhodování, ale nakonec se shodla.

Do okrskového kola postupují tito žáci:

1. kategorie 2. – 3. třída
Veronika Warchilová, Marie Hrdinová, Julie Pančíková

2. kategorie 4. – 5. třída
Nina Zimčíková, Andrea Píšťková, Tobiáš Michalčík, Bronislav Míšek.

Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu, poděkování také patří třídním učitelkám, vyučujícím Čj a porotě. Postupujícím přejeme hodně štěstí.

Napsala Mgr. Monika Tomaštíková