Školní kolo v recitační soutěži – 2. stupeň

I v letošním nelehkém školním roce jsme žákům neodepřeli možnost zúčastnit se každoroční recitační soutěže. Třídní i školní kola musela proběhnout online, a tak v první fázi žáci zasílali audiovizuální nahrávky se svou recitací vybrané básně, školní kolo následně proběhlo 18. 2. 2021 přes platformu MS Teams.
Celkem se školního kola zúčastnilo patnáct žáků. Ti byli rozděleni do dvou věkových kategorií: 1. kategorie 6. – 7. třída, 2. kategorie 8. – 9. třída.

Žáci se své úlohy zhostili zodpovědně, a tak jsme měli možnost si vyslechnout nejen povedené interpretace básní, ale také skvělé přednesy prozaických textů. Žáci si pro porotu připravili např. úryvek překladu od W. Shakespeara nebo část příběhu od J. Wericha.
Jelikož bylo mnoho vynikajících recitací, tak jsme se po náročném rozhodování uchýlili k dělení míst. Do dalšího okrskového kola, které pořádá DDM Hluk 24. 3. 2021 ve 13:00, postoupili vždy tři nejlepší recitátoři:

I. kategorie 6. – 7. třída:

1. Valerie Krhovská
2. Emily Sochorcová + Marie Jelénková
3. Diana Polášková + Liliana Omelková

II. kategorie 8. – 9. třída:

1. Veronika Mátlová + Nela Svojsíková
2. Marie Lekešová
3. Lucie Kadlčková + Melánie Juřeníková

Věříme, že nejen my porotci, ale také především recitátoři si užili příjemné kulturní odpoledne. Jsme rádi, že žáci projevují zájem o literaturu a že se dobrovolně účastní recitačních soutěží.

Všem účastníkům (ale i porotcům) patří velký dík! Postupujícím gratulujeme a držíme palce v dalším kole.

Napsal Mgr. Lukáš Mahdal