Skupinová výuka – 9. ročník

Poučení pro žáky – organizační a hygienicko-epidemiologické pokyny:

 1. Příchod ke škole na školní dvůr, ve stanovený čas, na pokyn pedagoga odchod do šaten.
 2. Při příchodu, mezi vyučováním a při odchodu je nutné dezinfikovat si ruce. Po návštěvě toalety dodržujte umytí rukou a následná desinfekce.
 3. Po sejmutí roušky (pouze při příchodu do třídy a sezení v lavici) ukládá žák roušku do sáčku. Ve společných prostorách musí mít žák po celou dobu roušku.
 4. Je nutné mít dostatečné množství roušek při sobě (nejméně 2 kusy) a sáček na jejich uložení.
 5. Do školy nesmí vstoupit nikdo s akutními příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění.
 6. Před jídlem si žák umyje či vydezinfikuje ruce, rouška se odkládá pouze po dobu konzumace jídla.
 7. Při pohybu po škole dodržovat bezpečné odstupy.

Při nedodržování výše uvedených pravidel a po opakovaném upozornění nemusí být žák vpuštěn do školy.


Výuka bude probíhat vždy v pondělí a ve středu, ve čtyřhodinových blocích – 2 hodiny český jazyk a 2 hodiny matematika.


9.A

Příchod na školní dvůr 9.10 hod

 • 9.20 – 10.05   ČJ
 • 10.15 – 11.00   ČJ
 • 11.10 – 11.55    M
 • 12.05 – 12.50   M   

9.B

Příchod na školní dvůr 9.20 hod

 • 9.30 – 10.15   M
 • 10.25 – 11.10  M
 • 11.20 – 12.05    ČJ
 • 12.15 – 13.00  ČJ