Slavnostní prezentace pamětnických příběhů ve Společensko–kulturním centru ve Starém Městě

Letos jsme se poprvé zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, realizovaného společností Post Bellum ve spolupráci se zřizovateli zapojených škol. Vytvořili jsme tým žákyň, jejichž úkolem bylo natočit celoživotní vzpomínky pamětníka ze svého okolí. Dívky Beáta Prachařová, Miriam Oros a Soňa Borýsková se po nějakou dobu setkávaly s paní Marií Lekešovou, jejíž příběh zpracovaly do audio nahrávky. V průběhu půlročního projektu se naučily vést rozhovor, vyhledávat a třídit informace, pracovat s nahrávkou a zúčastnily se workshopu v Českém rozhlase Zlín. Sesbírané informace zpracovaly do krátkého příběhu, který minulý týden představily na slavnostní prezentaci široké veřejnosti za účasti vedení měst, ředitelů zúčastněných škol, rodičů a prarodičů.

Pamětnický portál Paměť národa zpřístupňuje příběhy tisíců přímých aktérů nejvýznamnějších událostí z naší historie.

Vzpomínky paní Lekešové na období 2. světové války a osvobozování Hluku si můžete poslechnout v následujícím odkaze:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/holesovsko-a-hradistsko/holesovsko-a-hradistsko-2023-2024/lekesova-marie/

Napsala Mgr. Radka Kremrová