Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne pro první ročník na školním dvoře od 8:00 hod za přítomnosti tradičních hostů. Srdečně zváni jsou nejenom naši prvňáci, ale také jejich rodiče a další rodinní příslušníci. Po zahájení žáci navštíví své třídy v doprovodu třídních učitelek. Během této doby proběhne informační schůzka s vedoucí školní družiny pro rodiče prvních ročníků, doplnění a podpisy dokumentů (doporučujeme vlastní propisku, děkujeme). Zákonné zástupce žáků prvního ročníku prosíme, pročtěte si vnitřní řád školní družiny na stránkách školy.  

Pro žáky ostatních ročníků proběhne zahájení v kmenových třídách od 9:30 hod. Žáci budou přicházet do šaten přes školní dvůr. V prostoru šaten jsou umístěny bezdotykové desinfekce, které použijí před vstupem do školy.