Soutěž Poznej a chraň

Ve dnech 19. – 20. března se vybraní žáci 4. až 7. ročníku zúčastnili ekologické soutěže Poznej a chraň!

Amálie Kučerová, Alice Zachová a Lukáš Mikéska si připravili projekt Koloběh vody za mladší žáky. Za starší žáky Martin Junáštík, Veronika Warchilová a Barbora Mléčková projekt Býčina – hlucká přehrada a Beáta Prachařová, Soňa Borýsková a Monika Sekaninová projekt Čistírna vody.

Za reprezentaci školy patří všem velký dík. 

Napsala PaedDr. Brázdilová Katarína