Stromy a my

Ve školní družině jsme se posledních čtrnáct dnů v říjnu věnovali stromům, protože 21. 10. slaví svůj Den. Po celou dobu jsme si o stromech povídali, o jejich důležitosti a významu, učili jsme se je poznávat, aj. Děti je vyráběly z přírodních materiálů, malovaly stromy a listy pomocí různých výtvarných technik. Kolektivní prací vznikl velký strom. Jednotlivé práce jsme vyhodnotili a zhotovili výstavku.

Napsala Mgr. Ivana Šáchová