Svátek zvířátek ve školní družině

Dne 4. 10. se slaví Mezinárodní den zvířátek. Proto jsme celý program ve školní družině ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019 věnovali právě jim. Všechno se týkalo zvířátek: povídání, vyrábění, kreslení, dramatizace, písničky, pohybové činnosti, námětové, konstruktivní a jiné hry.

Na závěr jsme udělali výstavku výtvarných prací a fotografií mazlíčků. Celý týden jsme si pěkně užili!

Napsala Mgr. Ivana Šáchová