Svět kolem nás

Dne 2. 6. proběhla na naší škole vědomostní soutěž Svět kolem nás. Zúčastnila se jí tříčlenná družstva žáků ze základních škol v Hluku, Ostrožské Nové Vsi a Dolního Němčí. Soutěžní otázky byly zaměřené na znalosti o našem mikroregionu. Družstva postupně absolvovala 4 části soutěže: určování právě kvetoucích rostlin, vědomostní test, laboratorní práci a poznávání živočichů.

Na prvním místě se umístilo družstvo ZŠ Hluk ve složení Valerie Krhovská, Lucie Turčinková a Emily Sochorcová, druhé místo obsadilo družstvo žáků z Ostrožské Nové Vsi a na třetím místě skončili žáci z Dolního Němčí. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev.

Našim děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a velký dík zaslouží také paní učitelka Romana Indrová, která celou soutěž připravila.

Napsal Mgr. Jitka Jančíková