Třeťáci na městském úřadě

Kdy se bude opravovat hlavní silnice? Kdy se dokončí oprava tvrze? Proč se odmontovala skluzavka na dětském hřišti? Tak těmito a mnoha dalšími dotazy zahrnuli třeťáci vedení našeho města při návštěvě městského úřadu, kde je nejdříve uvítal pan starosta ve své pracovně. Po ochotném zodpovězení všeho, co žáky zajímalo, nás pan místostarosta provedl pracovnou stavebního úřadu, navštívili jsme paní tajemnici, ale největší zážitek byl u paní Rybnikářové, kde si dva odvážlivci vyzkoušeli hlášení městského rozhlasu. Obohaceni o malou sladkost a zajímavé informace, které zužitkujeme v prvouce, jsme návštěvu ukončili.

Děkujeme.

Napsala Mgr. Marcela Koubková