Učebna v kamionu

V úterý 11. února zavítal do Hluku kamion s nápisem „Vezeme praxi do škol“. Mobilní učebna kamionu s vybavením pro výuku pneumatiky, hydrauliky a elektroniky zaparkovala u sportovní haly a žáci osmých a devátých ročníků se pod vedením odborníka z praxe učili sestavit a zprovoznit stavebnice pneumatických, hydraulických a elektrických prvků. Cílem bylo přiblížit žákům techniku a učit je v atraktivním prostředí zajímavou formou.

Výuku jsme připravili ve spolupráci se společností VISC. Žáci 9. ročníku také využívají nabídek této společnosti v rámci kariérového poradenství.

Napsala Mgr. Radka Kremrová