Učení trochu jinak

Ve čtvrtek 30. ledna na naší škole proběhla projektová výuka daltonského typu. Jak se tedy děti v tento den učily a co je podstatou Daltonské výuky?

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, jehož hlavními principy jsou volnost, svoboda, spolupráce a samostatnost. Během této výuky si žáci mohli volně vybrat, které úkoly splní, v jakém pořadí je budou plnit a také z jakých předmětů.  

Úkolem každého učitele bylo zpracovat několik testů ze svého oboru a žáci si následně sami vybírali, které z nich splní. Byly vytvořeny úkoly nejrůznějšího charakteru, například práce s textem a následnými kontrolními otázkami, práce s jazykovědnými slovníky, vyhledávání informací ve vzdělávacích kartách a mnoho dalších. Za každý správně vyřešený test mohli žáci získat pět bodů. Úkolem každého bylo nasbírat minimální počet bodů, přičemž pro první stupeň byla stanovena minimální hranice třiceti a pro druhý stupeň padesáti bodů.  Celou výuku si žáci řídili sami a motivací pro všechny bylo ocenění třech nejlepší řešitelů z každého ročníku. Na ty nejúspěšnější se můžete podívat v tabulce. 

3. ROČNÍK

1. Lukáš Warchil 3. B 55b.
2. Jiří Dohnal 3. A 52b.
3. Jakub Málek 3. A 44b.

4. ROČNÍK

1. Adam Konečný 4. A 70b.
2. Tomáš Vaněk 4. A 65b.
3. Jan Kadlček 4. B 60b.

5. ROČNÍK

1. Kristýna Míšková 5. B 90b.
2. Ella Poláková 5. A 85b.
3. Zuzana Machálková 5. B 80b.

6. ROČNÍK

1. Benedikta Kočí 6. B 80b.
2. Sergej Fedinets 6. A 60b.
2. Veronika Mátlová 6. B 60b.

7. ROČNÍK

1. Markéta Hrdinová 7. B 105b.
2. Agáta Dufková 7. A 85b.
3. Magdalena Hanusová 7. A 80b.

 8. ROČNÍK

1. Matěj Komárek 8. B 110b.
2. Eliška Buršová 8. A 70b.
3. Adéla Teplá 8. A 60b.

9. ROČNÍK

1. Tereza Kadlčková 9. B 115b.
2. Tereza Nemravová 9. A 110b.
3. Lucie Cíchová 9. A 65b.
3. David Michálek 9. A 65b.
3. Adéla Blešová 9. B 65b.

Napsala Mgr. Eliška Angerová