Učení trochu jinak

Ve čtvrtek 30. ledna na naší škole proběhla projektová výuka daltonského typu. Jak se tedy děti v tento den učily a co je podstatou Daltonské výuky?

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, jehož hlavními principy jsou volnost, svoboda, spolupráce a samostatnost. Během této výuky si žáci mohli volně vybrat, které úkoly splní, v jakém pořadí je budou plnit a také z jakých předmětů.  

Úkolem každého učitele bylo zpracovat několik testů ze svého oboru a žáci si následně sami vybírali, které z nich splní. Byly vytvořeny úkoly nejrůznějšího charakteru, například práce s textem a následnými kontrolními otázkami, práce s jazykovědnými slovníky, vyhledávání informací ve vzdělávacích kartách a mnoho dalších. Za každý správně vyřešený test mohli žáci získat pět bodů. Úkolem každého bylo nasbírat minimální počet bodů, přičemž pro první stupeň byla stanovena minimální hranice třiceti a pro druhý stupeň padesáti bodů.  Celou výuku si žáci řídili sami a motivací pro všechny bylo ocenění třech nejlepší řešitelů z každého ročníku. Na ty nejúspěšnější se můžete podívat v tabulce. 

3. ROČNÍK

1.Lukáš Warchil3. B55b.
2.Jiří Dohnal3. A52b.
3.Jakub Málek3. A44b.

4. ROČNÍK

1.Adam Konečný4. A70b.
2.Tomáš Vaněk4. A65b.
3.Jan Kadlček4. B60b.

5. ROČNÍK

1.Kristýna Míšková5. B90b.
2.Ella Poláková5. A85b.
3.Zuzana Machálková5. B80b.

6. ROČNÍK

1.Benedikta Kočí6. B80b.
2.Sergej Fedinets6. A60b.
2.Veronika Mátlová6. B60b.

7. ROČNÍK

1.Markéta Hrdinová7. B105b.
2.Agáta Dufková7. A85b.
3.Magdalena Hanusová7. A80b.

 8. ROČNÍK

1.Matěj Komárek8. B110b.
2.Eliška Buršová8. A70b.
3.Adéla Teplá8. A60b.

9. ROČNÍK

1.Tereza Kadlčková9. B115b.
2.Tereza Nemravová9. A110b.
3.Lucie Cíchová9. A65b.
3.David Michálek9. A65b.
3.Adéla Blešová9. B65b.

Napsala Mgr. Eliška Angerová