Upozornění školní jídelny

Od zavedení nové inkasní platby za stravné uplynulo již více než půl roku a stále jsou rodiče, kteří nemají inkaso nastaveno správně, ne-li vůbec. Apelujeme na rodiče, aby v případě neuhrazeného inkasa neposílali svévolně peníze na účet, ale nejprve se spojili s vedoucí školní jídelny. Pokud stravné nebude zaplaceno opakovaně i přes urgenci, budou děti z obědů vyloučeny.

 Děkujeme za pochopení, vedení ŠJ.