Úprava vzdělávání pro žáky 2. stupně

Od pondělí 12.10. platí úprava výuky pro žáky 2. stupně. V týdnu od 12. 10. do 16. 10. budou do školy docházet třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B přecházejí na distanční vzdělávání dle rozvrhu, který každá třídy obdržela. V následujícím týdnu od 19. 10. do 23. 10. budou ve škole žáci tříd B a žáci tříd A budou mít distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat denně maximálně 3 hodiny (9.00 – 9.45, 10.00 – 10.45, 11.00 – 11.45) a pro žáky je povinná. Neúčast na distanční výuce je nutné omluvit dle běžných pravidel pro omlouvání absence žáků.

Obědy – Žáci na distanční výuce mají nárok na odběr oběda do jídlonosičů. Všichni jsou tedy automaticky přihlášeni, pokud nemáte zájem, je nutné oběd odhlásit. Odběr oběda bude probíhat dle pravidel pro odběr stravy do jídlonosičů. Z důvodu zvýšených hygienicko-epidemiologických opatření je doporučeno používat dvoje jídlonosiče (vyzvednete oběd, druhé necháváte na další den – je nařízeno umytí jídlonosičů ve školní kuchyni před plněním). Jídlonosiče se odevzdávají do bočního vstupu do školní kuchyně. Musí být označeny jménem a třídou – použijte nesmazatelný fix. V pondělí 12. 10. prosíme odevzdejte jídlonosiče do 9.00 hod. Ovoce a mléko do škol. Probíhají dále pravidelné dodávky.

Žáci na distanční výuce si mohou ovoce a mléko odebrat v pondělí 12. 10. v době od 12.00 do 14.00 hod. Přepravky pro jednotlivé třídy budou připraveny na schodech v hlavním vstupu do základní školy. ​

vedení školy