Úspěchy žáků v biologické soutěži a olympiádě

Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili ekologické soutěže Poznej a chraň. Tématem letošního ročníku bylo ,,Byliny a bylinky“.  Naši školu reprezentovali žáci prvního i druhého stupně.

Z 1. stupně se zúčastnila celkem 3 družstva. Obrovským úspěchem bylo 1. místo družstva, které zastupovala děvčata Sofie Cíchová, Kristýna Míšková a Diana Polášková. Družstvo děvčat postoupilo i do krajského kola, kde se děvčata umístila na  7. místě z 12. družstev. O pouhý půl bod jim uniklo 6. místo.

Z 2. stupně soutěžila družstva žáků  šestých a sedmých tříd. Ze čtyř družstev, které reprezentovali naši školu, se na 2. místě umístilo družstvo Markéta Hrdinová, Ema Svadbíková a Nela Svojsíková. Družstvo Eliška Elsnerová, Míša Šimčíková a Veronika Mátlová obsadilo čtvrté místo. Na pátém místě se umístil Ondřej Hájek, Benedikta Kočí a Magda Šobáňová z 13. družstev.

Dne 26. dubna se družstvo Markéta Hrdinová, Ema Svadbíková a Míša Šimčíková zúčastnilo krajského kola soutěže a vyhrálo 4. místo z 12. družstev.

Družstvo Markéty Hrdinové obsadilo první místo v soutěži plakátů a družstvo Elišky Elsnerové druhé místo. Plakáty budou k vidění na Magistrátu města Zlín.


Letošní téma biologické olympiády bylo: „Něco dovnitř, něco ven“.  

8. ledna proběhlo školní kolo a první dva nejúspěšnější řešitelé z  kategorie D (6. – 7. ročník) a kategorie C (8.- 9. ročník) postoupili do okresního kola. Do okresního kola musel každý postupující vypracovat vstupní úkol na některé ze zadaných témat.

10. dubna se okresního kola biologické olympiády (kategorie D) v Uherském Hradišti zúčastnily Markéta Hrdinová (7.B), která obsadila 5.místo a Eliška Elsnerová (7.B), která se umístila na 13. místě ze 39 zúčastněných žáků.

16. dubna se okresního kola biologické olympiády (kategorie C) v Uherském Brodě zúčastnili Martin Pospíšek (8.A), který obsadil 5. místo a Ondřej Kadlček (8.A), který se umístil na 13. místě ze 35 zúčastněných žáků.

Napsala PaedDr. Kateřina Brázdilová

Soutěž Poznej a chraň:

Všem žákům gratulujeme k výborným výsledkům.