Úspěchy žáků v matematických soutěžích a olympiádách

Matematický klokan

Na konci měsíce března se naši žáci zapojili do matematické soutěže Klokan, ve které řešili zajímavé logické úlohy. Žáci 2. a 3. ročníku soutěžili v kategorii Cvrček, která měla 18 soutěžních úkolů.  Žáci 4. a 5. ročníku soutěžili v kategorii Klokan, žáci 6. a 7. ročníku v kategorii Benjamin a žáci 8. a 9. ročníku v kategorii Kadet. V kategorii Klokan, Benjamin a Kadet řešili žáci 24 soutěžních úkolů.

Úkoly ve všech kategoriích byly rozděleny podle obtížnosti do tří skupin, za úspěšné řešení mohli žáci získat 3, 4 a 5 bodů. Za špatně vyřešenou úlohu se odečítal jeden bod. Do soutěže žáci vstupovali se „startovným“ 24 bodů.

Nejlépe se našim žákům dařilo v kategorii Klokan, kde se podařilo žákům ze třídy 5.B Marku Dedkovi a Kristýně Míškové získat 120 bodů, což bylo maximum v této kategorii. Dále v této kategorii uspěli žáci Josef Křiváček a Filip Galuška se ziskem 115 bodů (rovněž 5.B). 

Za Zlínský kraj se Marek Dedek a Kristýna Míšková umístili na 1. místě a Josef Křiváček a Filip Galuška na 2. místě.

Napsala  Mgr. Eva Kubišová


Pythagoriáda

V pátek 5. dubna proběhlo školní kolo Pythagoriády, kterého se účastnili žáci 5. – 8. ročníku. Soutěžící řešili 15 zajímavých úloh. Na jejich vyřešení měli 60 minut čistého času a při řešení nesměli používat kalkulačku a tabulky. Za správně vyřešenou úlohu získali bod. Do okresníhoho kola postupují žáci, kteří ve školním kole Pythagoriády získali 10 a více bodů.

Za pátý ročník postupují do okresního kola Marek Dedek (15 bodů), Josef Křiváček (12 bodů), Diana Polášková a Kristýna Míšková (11 bodů) a Filip Galuška (9 bodů) – všichni úspěšní řešitelé jsou z 5.B a ze třídy 5.A  postupuje Štěpán Trojek (12 bodů). 

Ze 7. ročníku nejvíce bodů získala Tereza Pospíšková (9 bodů) 7.B, z 8. ročníku Martin Pospíšek (13 bodů), Esti Sochorcová (9 bodů) oba z 8.A třídy, Komárek Matěj a Martin Polách (9 bodů) 8.B. 

   Napsaly Mgr. Eva Kubišová a Mgr. Jana Zapletalová


Matematická olympiáda

Úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády se v úterý 9. dubna utkali v silné konkurenci se svými vrstevníky ze základních škol a nižších gymnázií našeho okresu v řešení úloh matematické olympiády.

Mezi 50 soutěžícími se na velmi pěkném 6. místě se umístil Matěj Komárek (8.B), a Martin Pospíšek (8.A) na 15. místě.

V kategorii 7. ročníků se mezi 43. soutěžícími na 6. místě umístila Michaela Šimčíková (7.B) a Magdaléna Hanusová (7.A) obsadila 18. místo.

Napsala Mgr. Jana Zapletalová 


Všem jmenovaným žákům blahopřejeme k výborným výsledkům, přejeme hodně štěstí v okresních kolech a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.