Vánoce, Vánoce přicházejí…

Ve školní družině jsme si předvánoční dobu zpestřili výrobou vánočních dekorací, přáníček a společnou besídkou.   

Napsala Ivana Šáchová