Velikonoční jarmark

Na čtvrtek 11. dubna se žáci naší školy připravovali již dlouho dopředu. V prostorách hlucké tvrze všechny třídy naaranžovaly svoje velikonoční výrobky k prodeji. A bylo opravdu co nakupovat – velikonoční věnečky, ozdoby, květináčky, ručně pletené tatary, zápichy, krásná velikonoční vajíčka, osení a mnohé další dekorace. Postupně ve všech třídách ubývalo z nabídky a děti pružně reagovaly i úpravou cen, aby nalákaly další zákazníky. V závěru jarmarku zbylo jen nepatrné množství neprodaného zboží.

Příjemná atmosféra jarmarku byla doplněna vystoupením folklorního souboru při ZŠ, cimbálové muziky při ZUŠ, gymnastiky a dalších účinkujících ze základní školy. Žáci devátých ročníků si pro všechny návštěvníky připravili občerstvení a nápoje.

Na průběh akce se můžete podívat nejen ve fotogalerii, ale i ve videu paní Marie Plačkové:  https://youtu.be/-2bGLmkr6b8

Napsala Mgr. Eliška Angerová