Volby do školního parlamentu

Žákovský parlament zvolen!

V pátek 21. 9. proběhly na naší škole historicky první volby do žákovského parlamentu. Účastnili se všichni žáci od třetích do devátých tříd, takže i ti nejmenší si mohli vyzkoušet své budoucí volební právo. Průběh voleb jsme se snažili co nejvíce přizpůsobit realitě, aby každý žák  viděl, jak fungují.

Samotným volbám však předcházely dlouhé přípravy, které se nejvíce týkaly samotných kandidátů do parlamentu. Každý zájemce si sám vypracoval volební kandidátku, ve které  se snažil stručně shrnout, proč právě on by měl být zvolen.  Všechny kandidátky byly týden před volbami vystaveny na nástěnkách k přečtení, aby se voliči mohli co nejsvědomitěji rozhodnout, komu své hlasy udělí.

Zvolené složení žákovského parlamentu bude potvrzeno na ustanovující první schůzce a členové následně uveřejněni na našich webových stránkách.

Všem, kteří se na volbách podíleli, děkujeme.