Výchovný koncert ZUŠ

Každý školní rok pro nás pořádá Základní umělecká škola Uherský Ostroh – pobočka Hluk výchovné koncerty pro 1. a 2. stupeň. Při motivačních koncertech dětem představí, jaké obory a potažmo hudební nástroje na jejich škole vyučují. Tyto výchovné koncerty pro nás vždy připravují zábavnou a hravou formou. Díky koncertům mají žáci umělecké školy šanci ukázat svým kamarádům ze školy, co se u nich ve škole naučili.

Spolupráce se ZUŠ nás velmi těší, protože v malých dětech probouzí vztah k umění, učí je hudebnímu, výtvarnému a tanečnímu umění a v neposlední řadě jim nabízí i možnost jejich budoucího vzdělávání. Díky hereckému umění pedagogů – Kateřiny Říhové, Barbory Kasanové a Milana Všetuly jsou tyto koncerty vždy velmi zajímavé a zábavné. Letos jsme se s mladšími dětmi zúčastnili čarodějnické konference a starší žáci si zasoutěžili v hudebním kvízu.

Nejen pro učitele, ale i pro žáky je jistě velmi těžké nacvičit a připravit takový krásný koncert. My jim za jejich práci děkujeme a těšíme se na další!

Napsala Mgr. Magdalena Říhová