Vyhlášení fotosoutěže

Podmínky soutěže: 

  • Fotosoutěž probíhá od 1. 4. 2024 do 31. 8. 2024.
  • Podmínkou účasti ve fotosoutěži je zaslání soutěžní fotografie nebo fotografií v digitální podobě ve formátu JPG na adresu csophluk@gmail.com a to v termínu konání fotosoutěže.
  • Každá fotografie musí být o velikosti mezi 800 kB a 4 MB.
  • Fotografie musí zachycovat motýla, který žije na teritoriu Bílých Karpat a musí být pořízena v termínu konání fotosoutěže na území města Hluku nebo v jeho blízkém okolí.
  • Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně 3 fotografie.
  • U každé zaslané fotografie musí být připojen název nebo krátký popis a specifikováno místo jejího pořízení (v textu průvodního emailu nebo v názvu souboru).
  • Účastníkem fotosoutěže se stane každá fyzická osoba, která je starší 18 let, nebo osoba starší 7 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografie a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště – popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail, telefonní kontakt).

Podrobné podmínky konání soutěže zde: Všeobecné soutěžní podmínky Fotosoutěže rok motýlů