Vyhlášení ředitelského volna

V pátek 25. 9. 2020 vyhlašuji po konzultaci se zřizovatelem a na doporučení ministerstva zdravotnictví ČR ředitelské volno. Školní družina bude k dispozici pouze pro žáky 1. – 3. ročníku, od 6.30 do 16.00 hod. Tuto službu využijte prosím pouze v nejnutnějších případech.

Mgr. Jitka Jančíková 

ředitelka školy