Výskyt vší

Vážení rodiče, 

v poslední době se opakovaně objevují  na naší škole vši. Žádáme Vás, abyste dětem zkontrolovali hlavy a případně udělali potřebná opatření k odvšivení.

Věnujte prosím pozornost následujícím základním informacím:


Informace a doporučený postup při výskytu vši dětské (hlavové)

Co je veš dětská?

Veš dětská – vlasová je cizopasný hmyz napadající vlasatou část hlavy, kde saje krev. Tento parazit se vyskytuje zejména v dětských kolektivech (nejčastěji mezi dětmi od 6 do 15 let). Nepřenáší u nás infekční onemocnění. Veš dětská neumí skákat, přenáší se prostým „přelezením“.

Jak se veš dětská přenáší a projevuje?

K přenosu vší dochází při těsném kontaktu se zavšivenou osobou, nejčastěji v rodinách, mezi spolužáky ve škole či během společných mimoškolních pobytů. Veš nelétá ani neskáče, přenáší se půjčováním hřebenů, čepic apod. Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy, někdy bývá příznakem i lechtání, způsobené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. Při masivním zavšivení jsou na hlavě přítomna všechna stádia (hnidy, larvy a dospělí jedinci).

Jak se lze vši dětské zbavit?

Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů. Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“ nad bílou plochou).   V případě nálezu vší je nutné neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání, mytí vlasů, barvení. K jejich odstranění je nutné používat pouze speciální přípravky k tomu určené, nejlépe po poradě s lékárníkem. Přípravky na odvšivení zabíjí pouze larvy a dospělé vši, nikoliv vajíčka (hnidy), a proto je nutné opakovat odvšivení. Zároveň je nutné vyměnit a vyprat čepice, ložní prádlo a vyčistit hřebeny.

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních?

V případě výskytu zavšivení ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků. V případě zjištění nálezu budou neprodleně informováni zákonní zástupci.

V případě, že zákonný zástupce nespolupracuje se školou a opakovaně posílá do kolektivu dítě neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.


SHRNUTÍ

  • Dítě, u něhož se vyskytují dospělé živé vši, nesmí být zařazeno do dětského kolektivu.
  • Dle občanského zákoníku (§ 858 zákona č. 89/2012 Sb.) je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte, tedy je povinen sledovat i výskyt vší. Pokud se vši u dítěte vyskytnou, je rovněž povinen zajistit léčbu, to znamená odvšivení dítěte.
  • Zavšivení vyloučíte pouze vyčesáváním vlasů pomocí speciálního hřebínku (všiváčku) po dobu cca 5 minut. Z vlasů je nutné vyčesáváním odstranit i hnidy.
  • Přípravky určené k hubení vší aplikujte pouze při zjištěném výskytu živých vší ve vlasech.
  • Aplikaci zopakujte přibližně za 10 dní.
  • Vyperte povlečení, lůžkoviny, čepice, bundy, šály.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.