Výsledky zeměpisné olympiády

Před vánočními svátky proběhla školní kola zeměpisné olympiády. Soutěží se v kategorii A – 6. ročník, kategorie B – 7. ročník a kategorie C – 8. a 9. ročník. Žáci musí zvládnout 2 části – práci s atlasem a test zeměpisných znalostí. V okresním kole pak ještě praktickou část olympiády, která bývá zaměřena na různá aktuální témata.

Do okresního kola postupuje vždy vítěz školního kola. V letošním školním roce reprezentovali naši školu žáci: Martin Junaštík, Soňa Borýsková a Emily Sochorcová. 

Okresní kolo proběhlo na Základní škole v Dolním Němčí. Nejlepšího výsledku dosáhla Soňa Borýsková, která obsadila krásné 10. místo. 

Všem výše jmenovaným děkujeme za reprezentaci školy.

Napsala Mgr. Jitka Jančíková