Zahájení školního roku

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2022 od 8.00 hod na školním dvoře. Přivítáme žáky 1. ročníku. Po slavnostním zahájení žáci pokračují ve třídách společně se svými třídními učiteli. Do prvních tříd jsou zvaní také rodiče žáků. Ukončení vyučování se předpokládá kolem 9:30 hod.

V případě nepříznivého počasí proběhne slavnostní přivítání prvních ročníků v tělocvičně. Ostatní žáci půjdou rovnou do svých kmenových tříd.

Těšíme se na Vás, užijte si poslední dny prázdnin.