Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,
po rozkliknutí příspěvku najdete informace k zahájení letošního školního roku.


Zahájení školního roku proběhne na školním dvoře dne 1. září od 8.00 hodV případě nepříznivého počasí proběhne zahájení v jednotlivých třídách.

Pro první ročník platí následující informace:

Prvňáčci i jejich rodiče přicházejí také na slavnostní zahájení v 8.00 hod na školní dvůr. Pak bude následovat odchod do tříd s třídními učitelkami, kterého se mohou rodiče zúčastnit. Vzhledem k většímu počtu osob v uzavřené místnosti bude povinná rouška/respirátor.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina bude v provozu od 1. 9. bez ranní družiny, od 2. 9. včetně ranní družiny. Rodiče žáků prvního ročníku mohou navštívit hned po ukončení setkání v jednotlivých třídách prostory školní družiny. Dostanou zde informace o provozu školní družiny a vypíší potřebné dokumenty. S sebou si prosím vezměte propisku a respirátor.

TESTOVÁNÍ

V novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování žáků a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021.

Testovat se nemusí žáci očkovaní a ti, kteří nemoc covid19 prodělali (od prodělání nemoci nesmí uběhnout více jak 180 dnů). Obě skupiny žáků musí odevzdat potvrzení třídnímu učiteli, nejlépe hned 1. září 2021.

 Testování proběhne:

1.9.              2. – 9. ročník ve třídách – po slavnostním zahájení na školním dvoře

2.9.              1. ročník ve třídách

Následovat bude testování 6. a 9. září, vždy ve třídách od 7.45 hod.

Pokud žák/zákonný zástupce odmítne testování, bude žák povinen nosit ochranu úst a nosu i ve třídě. Testovaným, očkovaným a žákům s potvrzením o prodělané nemoci ne starší 180 dnů, je nařízeno nosit roušku/respirátor pouze ve společných prostorách.

K otestování žáka je možné přinést vlastní test, který musí být v seznamu testů schválených MZd.


Obecné informace

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách