Zápis do prvních tříd – seznam přijatých

Během měsíce dubna proběhl zápis k základnímu vzdělávání. Seznam přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 najdete v příloze.

Seznam přijatých žáků

vedení školy