Zápis do prvních tříd

Během měsíce dubna proběhl zápis k základnímu vzdělávání. Seznam přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 je v příloze.

vedení školy