Zápis k základnímu vzdělávání

Dle pokynů MŠMT Vás informujeme o průběhu zápisu do ZŠ HLUK:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů – proběhne pouze formální část, bez motivační části zápisu. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením se doporučuje:

 1. Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
 2. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou
 3. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

ZŠ Hluk bude přijímat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání po celé období měsíce dubna, tj. od 1. 4. do 30. 4.

 • Formuláře jsou na webových stránkách školy – dokumenty pro rodiče – zápis do 1. tříd.
 • Doporučujeme vytisknout a vyplnit – 1. žádost o přijetí, 2.dotazník.
 • V případě, že budete žádat o odklad školní docházky vyplníte ještě žádost o odklad. K žádosti o odklad je nutné do 31. 7. ještě doložit doporučení z KPPP (psychologická poradna) a doporučení dětského lékaře.
 • V žádostech prosím uvádějte dubnové datum.

Vyplněné tiskopisy můžete zaslat/odevzdat do školy následujícím způsobem:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku – adresa na stránkách školy – kliknout na odkaz „o naší škole“)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

V zádveří hlavního vchodu školy bude umístěn stolek, kde budou připraveny formuláře pro ty, kdo doma nemají možnost tisku.

Dále zde budou připraveny obálky, do kterých se budou vkládat vyplněné žádosti. Obálky vložíte do připravené krabice. Přístup do zádveří každé pondělí, středu a pátek mezi 9.00 a 12.00 hod.

Vstupujte jednotlivě a dodržujte bezpečný odstup.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.