Zápis k základnímu vzdělávání 2020

K základnímu vzdělávání byli, na základě žádosti zákonných zástupců, přijati žáci dle přiloženého seznamu.