Zeměpisná olympiáda

Po zimních prázdninách postupně proběhla školní kola zeměpisné olympiády, ze kterých vítězové postoupili na okresní kolo. Toto kolo proběhlo dne 20. 2. na Základní škole v Dolním Němčí a naši školu zde reprezentovali Benedikta Kočí (6.B), Agáta Dufková (7.A) a Dalibor Mandík (9.A). Dalibor a Benedikta shodně obsadili 16. místo. Výborného úspěchu dosáhla Agáta Dufková, která se umístila na 4. místě.

K umístění žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Napsala Mgr. Jitka Jančíková