Život na Velké Moravě

V průběhu října navštívili žáci sedmých a osmých ročníků Archeoskanzen na Modré, v rámci výukového programu si vyzkoušeli mletí mouky, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu a lukostřelbu.

Další zastávkou v rámci dějepisné exkurze byl Památník Velké Moravy ve Starém Městě s přednáškou zaměřenou na život a působení Cyrila a Metoděje na Velké Moravě.

Napsala Mgr. Radka Kremrová