Život v době Velké Moravy

V pátek 5. května se naši čtvrťáci vydali do minulosti prostřednictvím vlastivědné exkurze do Archeoskanzenu Modrá.

Naše výprava do 9. století začala u opevněného slovanského sídliště. Během výukového programu si děti prohlédly jednotlivé stavby Slovanů a dozvěděly se mnoho zajímavých informací z jejich života. Dále měly možnost zhlédnout původní plodiny, které Slované pěstovali a vyzkoušet si mletí mouky v příbytku pekaře.

Největším zážitkem pro děti byla prohlídka expozice ve velkomožském paláci, která znázorňovala přijetí Slovanů u říšského sněmu, kterému předsedal Ludvík I. Pobožný.

Z Archeoskanzenu odjížděly naše děti plné dojmů a již nyní se těší na další poutavé výlety do bohaté historie naší vlasti.

Napsaly Mgr. Eva Kubišová a Mgr. Magda Frolcová