Změna cen stravného

Školní jídelna oznamuje, že vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na přípravu obědů, bylo nutné přistoupit ke zvýšení ceny za jeden oběd. Ceny jsou platné od 1. 9. 2020.

Ceny obědů pro žáky:

  • 7 – 10 let ….. 24 Kč
  • 11-14 let ….. 26 Kč
  • 15-18 let ….. 28 Kč

Rozhodujícím faktorem je věk žáka, který dovrší v daném školním roce.

Cena oběda pro cizí strávníky je 75 Kč.

 

Ludmila Němečková

vedoucí školní jídelny