Změny od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

posíláme pár informací ke změnám, které nás čekají od 17. 5. 2021:

  1. K prezenční výuce nastoupí celý 1. stupeň.
  2. Výuka 2. stupně – třídy A distančně, třídy B prezenčně.
  3. ŠD – normální provoz školní družiny.
  4. ŠJ – přihlášeni žáci na prezenční výuce, žáci na distanční výuce budou mít možnost odběru stravy do jídlonosičů – musí se přihlásit.
  5. Testování – 1. stupeň i nadále pouze 1x týdně – v pondělí. Začnou třídy A v 7.30 hod, třídy B v 7.45 hod v tělocvičně; 2. stupeň pondělí a čtvrtek od 7.40 hod v jídelně.