záhájení školního roku

Prázdniny opět utekly jako voda a my jsme dnes 3. září zahájili nový školní rok.

Protože nám počasí nepřálo, slavnostní zahájení tentokrát neprobíhalo na školním dvoře, ale ve třídách.

I tak si hlavně naši prvňáčci s sebou domů odnesli hezký zážitek na svůj první den ve škole.