Autor: spravce

SCIO testy

Informace pro současné deváťáky, kteří se přihlásili k testování SCIO. Jsou zde připojeny  instrukce pro žáky  k nadcházejícímu testování. Doporučujeme si projít...

Exkurze do Brna

Tradiční dějepisně-zeměpisná exkurze 6. tříd se uskutečnila ve čtvrtek 11. října 2018. V Brně žáci nejprve navštívili pavilón Anthropos, který je součástí...

Atletický čtyřboj

Atletický čtyřboj 2018 – Uherské Hradiště Dne 26. září se žáci zúčastnili atletického čtyřboje konaného v Uherském Hradišti. I přes nepřízeň při...