Důležité upozornění – oprava střechy ve dnech 20. – 22. 5.

V pondělí 20. 5. budou zahájeny opravy na střeše školy. Práce budou probíhat na části školy v ulici Kostelní a školního dvora....