Den dětí

1.6. jsme oslavili dětský den. Pro žáky prvního stupně připravili tradičně deváťáci dopoledne plné her a soutěží. Každý účastník po splnění úkolů získal malou sladkou odměnu. Žáci sedmého ročníku navštívili Střední průmyslovou školu v Uherském Brodě, kde byl pro ně připraven výukový program na téma výpočetní technika a moderní technologie. Šesťáci a osmáci měli vlastní program, návštěvu koupaliště nebo opékání. Počasí nám přálo, oslava dětí se vydařila.