Důležité upozornění

Důležité upozornění pro žáky, zaměstnance i veřejnost.

Od pondělí 17. 9. 2018 je prostor školního dvora předán firmě, která bude provádět stavební úpravy.
Vstup na školní dvůr je zakázán!

Žáci budou do školy vstupovat hlavním vchodem.
Do školní družiny budou žáci i jejich doprovod přicházet i odcházet vchodem do školní jídelny.