Exkurze do Brna

Tradiční dějepisně-zeměpisná exkurze 6. tříd se uskutečnila ve čtvrtek 11. října 2018. V Brně žáci nejprve navštívili pavilón Anthropos, který je součástí Moravského zemského muzea. Čekala na ně komentovaná prohlídka o životě pravěkých lidí i zvířat z doby kamenné. Mezi vystavenými modely obydlí, kostrami a nástroji vždy nejvíce zaujme dominanta pavilonu – vycpaný mamut. Druhá část výpravy se odehrála v brněnském planetáriu, kde si šesťáci nejprve prohlédli říjnovou noční oblohu a poté viděli velmi zajímavý film „Planety: Cesta Sluneční soustavou,“ přičemž si mohli připadat jako astronauti cestující vesmírem. Před návratem domů si ještě pohráli na atrakcích před budovou hvězdárny.