Informace k možnosti nástupu žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku do školy

Dle rozhodnutí MŠMT je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole od 11. 5. 2020 a žáků 1. stupně od 25. 5.
Veškeré informace najdete v přílohách.

Další přílohou jsou čestná prohlášení, která je nutné vyplnit a odevzdat do školy ve stanovených termínech.

 

Harmonogram uvolnění škol od MŠMT

Čestné prohlášení_1. stupeň

Čestné prohlášení_9. ročník